ALGEMENE VOORWAARDEN
Workshops/activiteiten

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor cursussen en workshops die worden georganiseerd en uitgevoerd door Linea Verde. In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over cursus(sen) en cursist(en), waaronder ook verstaan worden workshop(s) en workshopvolger(s).
1.2 Linea Verde is ingeschreven bij de KVK , onder inschrijvingsnummer NL 33201159.
1.3. Bij het maken van een reservering voor een workshops/kinderfeestje/activiteit bij Linea Verde, verbindt u zich daarmee automatisch aan de algemene voorwaarden van Linea Verde.

Artikel 2. Betalingen:
2.1 Uitsluitend vooraf betalingen middels een iDEAL betalings verzoek. Deze IDEAL link ontvangt u per email en dient op de aangegeven datum te zijn voldaan.
2.2 Indien de reservering via workshop aanbieders verloopt. Dan dient de betaling via de betreffende aanbieder te worden voldaan middels IDEAL.
2.3 In alle gevallen is het zonder vooraf betaling van de totale begroting niet mogelijk om een workshop te volgen bij Linea Verde Creatieve workshops.

Artikel 3. Kosten bij wijziging/annulering (ongeacht de reden):
3.1. Bij annulering tot de 14e kalenderdag voor aanvang datum, brengen wij 25% van de totale begroting in rekening.
3.2. Bij annulering tot de   7e kalenderdag voor aanvang datum, brengen wij 50% van de totale begroting in rekening.
3.3. Bij annulering op of na de 7e kalenderdag voor aanvang datum, brengen wij 100% van de totale begroting in rekening.

Artikel 4. Kosten bij verzetten van een datum (ongeacht de reden):
4.1 Bij het verzetten van een datum tot 14 kalenderdagen voor aanvang, brengen wij 25% van de totale begroting in rekening.
4.2. Bij het verzetten van een datum bij op of minder dan 7 kalenderdagen voor aanvang, brengen wij 50% van de totale begroting in rekening.
4.3 Er bestaat geen recht op terugbetaling voor niet-gevolgde workshops/lessen of wanneer u de workshops/feestje/activiteit uit eigen beweging voortijdig onderbreekt.

Artikel 5. Overmacht cursist:
5.1 Ook als er sprake is van overmacht, is dit geheel voor eigen risico van de cursist/klant/opdrachtgever.
5.2 Er bestaat geen recht op het verzetten van een datum of retournering van het reeds betaalde bedrag.
5.3 Wijzigingen/annuleren kan uitsluitend telefonisch op telefoonnummer: 06 54 388 136.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door Linea Verde
6.1 Linea Verde behoudt zich het recht voor de workshops te annuleren (ongeacht de reden).
6.2 De cursisten worden hierover op de hoogte gesteld. Linea Verde zal voor zover mogelijk is een alternatieve datum aanbieden. Of indien gewenst het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren.
6.3 Indien de cursist gebruik maakt van het geboden alternatief wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.
6.4  Linea Verde behoudt zich het recht voor om bij een cursus die over meerdere data loopt deze data tussentijds te wijzigen tot uiterlijk één (1) week van tevoren.

Artikel 7. Aansprakelijkheid:
7.1 Deelname aan de workshops/kinderfeestjes/activiteiten, is geheel voor eigen risico.
7.2 Linea Verde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen in het pand.
7.3 Linea Verde is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Linea Verde of de annulering van de cursusovereenkomst door Linea Verde. Tenzij aan Linea Verde opzet of grove schuld kan worden verweten.
7.4 Linea Verde kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel opgelopen op het terrein van: Landgoed de Olmenhorst, in of rondom het atelier van: Linea Verde, Lisserweg 483, 2165 AS LISSERBROEK.
7.5 Materialen die ter beschikking staan van cursisten blijven te allen tijde eigendom van Linea Verde. Cursisten dienen met zorg om te gaan met ter beschikking gestelde materialen.
7.6 Schade aan materialen of eigendommen van Linea Verde zullen worden verhaald op de cursist op basis van aanschafwaarde of herstelkosten.
7.7 . Indien Linea Verde op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het cursusgeld.
7.8. Indirecte schade wordt niet vergoed, tenzij een causaal verband bewezen kan worden.

Artikel 8. Persoonlijke bezittingen:
8.1 Linea Verde is niet verantwoordelijk voor het zoekraken of in geval van diefstal van persoonlijke bezittingen tijdens uw verblijf in de ateliers van Linea Verde of op het landgoed de Olmenhorst.

Artikel 9. Aanvang tijd workshops:
9.1 Te laat arriveren is op risico van de deelnemers. Linea Verde is niet verantwoordelijk voor te laat komers (ongeacht de reden!).
9.2 Het is niet mogelijk om de verloren tijd
(in geval van te laat komen,  ongeacht de reden) in te halen, door de workshop eind tijden te verzetten/uit te laten lopen.

Artikel 10. Terugbetaling:
10.1 Heeft u om een van voornoemde redenen recht op een terugbetaling, dan gebeurt dat binnen twee weken.
10.2 Terugbetaling vindt plaats op het bankrekeningnummer waarvan Linea Verde de betaling heeft ontvangen.

Artikel 11. Wereldwijde gezondheids problemen:
11.1. Linea Verde behoudt zich het recht voor de workshops te annuleren in geval van wereldwijde gezondheids problemen.
Er bestaat in dit geval geen recht op terugbetaling (refund) voor niet-gevolgde workshops/lessen. Indien gewenst zal in overleg een alternatief worden aangeboden in de vorm van een Doe-het-zelf pakket (DIY).

Artikel 12. Betalingstermijn facturen:
Betalingstermijn facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum.

LET OP!
Wijzigingen dienen uitsluitend telefonisch te worden door gegeven/besproken met Gabriella (niet via de voicemail!!)
op telefoonnummer: 06 54 388136.